PRAVNA IZJAVA I UVJETI KORIŠTENJA

Pravna izjava Ova stranica (zajedno s dokumentima koji se na njoj spominju) navodi uvjete pod kojima možete koristiti ovu mrežnu stranicu, bilo kao gost ili registrirani korisnik („Uvjeti korištenja“). Pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja prije nego što počnete koristiti mrežnu stranicu. Korištenjem naše mrežne stranice potvrđujete da prihvaćate ove Uvjete korištenja i obvezujete se na njihovo pridržavanje. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja, nemojte koristiti našu mrežnu stranicu.

Informacije o nama Ovom mrežnom stranicom upravlja AstraZeneca UK Limited. Privatno smo trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću registrirano u Engleskoj i Walesu pod brojem 03674842, a sjedište nam je na adresi: 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA. Naše glavne poslovne adrese navedene su ovdje. Naš PDV identifikacijski broj je GB582323642.

Pristupanje ovoj mrežnoj stranici Pristup našoj mrežnoj stranici dopušten je privremeno i zadržavamo pravo povlačenja ili izmjene usluge koju pružamo na svojoj mrežnoj stranici bez prethodne obavijesti (vidjeti u nastavku). Nećemo snositi odgovornost ako naša mrežna stranica zbog bilo kojeg razloga bude nedostupna u bilo kojem trenutku ili tijekom bilo kojeg razdoblja. Povremeno možemo ograničiti pristup nekim dijelovima naše mrežne stranice ili cijeloj mrežnoj stranici nekim korisnicima koji su se kod nas registrirali.

Ako u sklopu naših sigurnosnih postupaka odaberete ili Vam se dodijeli korisnička identifikacijska šifra, lozinka ili neka druga informacija, takvu informaciju morate smatrati povjerljivom i ne smijete je otkriti nijednoj drugoj osobi. Imamo pravo u bilo kojem trenutku onemogućiti bilo koju korisničku identifikacijsku šifru ili lozinku, bilo da ste je sami odabrali ili da smo Vam je mi dodijelili, ako procijenimo da se niste pridržavali bilo koje od odredaba ovih Uvjeta korištenja. Obvezujete se da ćete nas odmah obavijestiti ako shvatite da je došlo do neovlaštena otkrivanja ili korištenja Vaše korisničke identifikacijske šifre i/ili lozinke.

Odgovorni ste za to da osigurate sve što Vam je potrebno za pristup našoj mrežnoj stranici. Također ste obvezni pobrinuti se da sve osobe koje pristupe našoj mrežnoj stranici putem Vaše internetske veze budu upoznate s ovim Uvjetima korištenja i da ih se pridržavaju.

Zabranjeno korištenje Našu mrežnu stranicu smijete koristiti samo za zakonom dopuštene potrebe. Ne smijete koristiti našu mrežnu stranicu:
• ni na koji način koji predstavlja kršenje bilo kojeg primjenjivog lokalnog, nacionalnog ili međunarodnog zakona ili propisa;
• ni na koji način koji je nezakonit ili prijevaran, ili koji ima nezakonitu ili prijevarnu svrhu ili učinak;
• za slanje ili ishodovanje slanja bilo kakvog neželjenog ili neovlaštenog reklamnog ili promidžbenog materijala ili bilo koji drugi oblik sličnog reklamiranja (spam);
• za neovlaštene pokušaje pristupanja bilo kojem od naših sustava ili mrežama trećih strana.

Interaktivne usluge Povremeno možemo na svojoj stranici nuditi interaktivne usluge, koje uključuju, bez ograničenja, sobe za čavrljanje (chat rooms) ili oglasne ploče. Ondje gdje pružamo bilo kakvu interaktivnu uslugu dat ćemo Vam jasne informacije o tome kakva se vrsta usluge nudi, uključuje li moderatora i koji se oblik moderiranja koristi (uključujući informacije o tome radi li se o ljudskom ili tehničkom moderiranju).

Dat ćemo sve od sebe da ocijenimo bilo kakve moguće rizike za korisnike (osobito djecu) koje proizlaze od trećih strana pri korištenju interaktivnih usluga koje se pružaju putem naše stranice te ćemo u svakom pojedinačnom slučaju odlučiti je li potrebno moderiranje za tu uslugu (uključujući i vrstu moderiranja) s obzirom na te rizike. Međutim, nismo dužni nadgledati, pratiti ni moderirati nijednu interaktivnu uslugu koju pružamo na našoj stranici te se izričito odričemo odgovornosti za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kada korisnik koristi bilo koju interaktivnu uslugu na način koji krši naše standarde sadržaja, neovisno o tome je li ta usluga moderirana ili ne.

Korištenje bilo koje od naših interaktivnih usluga od strane maloljetnika podložno je pristanku njihovih roditelja ili skrbnika. Roditeljima koji dopuštaju svojoj djeci da koriste interaktivne usluge napominjemo da je važno da sa svojom djecom razgovaraju o sigurnosti na internetu jer moderiranje nije sasvim sigurno. Maloljetnike koji koriste bilo koju interaktivnu uslugu treba upoznati s mogućim rizicima za njih.

Kod interaktivnih usluga koje moderiramo, uputit ćemo Vas kako se možete obratiti moderatoru u slučaju zabrinutosti ili poteškoća.

Standardi sadržaja
Ovi standardi sadržaja odnose se na svaki i sve materijale kojima Vi pridonesete našoj stranici (doprinosi) te na bilo kakve interaktivne usluge povezane s njima. Morate se pridržavati i duha navedenih standarda i njihova sadržaja. Ti se standardi odnose na svaki dio bilo kojeg doprinosa, kao i na doprinos u cijelosti.

Doprinosi moraju biti točni (ako se u njima navode činjenice) i predstavljati stvarno mišljenje (ako se u njima iznose stavovi). Doprinosi moraju biti u skladu sa zakonima primjenjivima u UK-u i bilo kojoj državi u kojoj su objavljeni.

Doprinosi ne smiju:
• sadržavati bilo kakav materijal koji pogrdno govori o bilo kojoj osobi;
• sadržavati bilo kakav materijal koji je opscen, uvredljiv, potiče na mržnju ili huška;
• promicati seksualno eksplicitan materijal;
• promicati nasilje;
• promicati diskriminaciju na temelju rase, spola, vjere, nacionalnosti, invalidnosti, spolne orijentacije ili dobi;
• kršiti bilo koje autorsko pravo, pravo na korištenje baze podataka ili žig bilo koje druge osobe;
• biti takvi da bi mogli zavarati bilo koju osobu;
• kršiti bilo koju zakonsku obvezu prema trećoj strani, poput ugovorne obveze ili obveze čuvanja tajnosti podataka;
• promicati bilo kakvu protuzakonitu aktivnost;
• predstavljati prijetnju, zlouporabu ili zadiranje u tuđu privatnost, odnosno uznemiravati ili izazivati nelagodu ili nepotrebnu tjeskobu;
• biti takvi da bi mogli maltretirati, uznemiriti, osramotiti, uspaničiti ili gnjaviti bilo koju drugu osobu;
• služiti tome da glumite da ste bilo koja osoba ili lažno prikazujete vlastiti identitet ili povezanost s bilo kojom drugom osobom;
• odavati dojam da su potekli od nas ako nisu;
• zagovarati, promicati ni pridonositi bilo kojoj protuzakonitoj radnji kao što je (samo za primjer) kršenje autorskih prava ili zlouporaba računala.

Suspenzija i raskid
Ukoliko se utvrdi da je pri Vašem korištenju naše mrežne stranice došlo do kršenja ovih Uvjeta korištenja, možemo poduzeti mjere koje smatramo prikladnima, što uključuje, ali nije ograničeno na, poduzimanje bilo koje od ili svih sljedećih mjera:
• trenutačno, privremeno ili trajno oduzimanje Vašeg prava na korištenje naše stranice;
• trenutačno, privremeno ili trajno uklanjanje bilo kakvih objava ili materijala koje ste Vi postavili na našu stranicu;
• izdavanje upozorenja na Vaše ime;
• pokretanje pravnog postupka protiv Vas radi podmirivanja svih troškova u vidu odštete (što uključuje, ali nije ograničeno na razumne administrativne i pravne troškove) nastalih uslijed kršenja Uvjeta korištenja;
• pokretanje daljnjeg pravnog postupka protiv Vas;
• otkrivanje informacija o tome tijelima nadležnima za provođenje zakona u mjeri u kojoj to razumno smatramo potrebnim.
Isključujemo odgovornost za mjere poduzete u odgovoru na kršenje ovih Uvjeta korištenja.

Članske obveze
Ako ste se pridružili ovoj mrežnoj stranici kao član, obvezujete se da ćete nas odmah obavijestiti o bilo kakvim zahtjevima ili postupcima koji se vode protiv Vas zbog bilo kakvog korištenja ove mrežne stranice te da ćete na naš zahtjev odmah prestati s aktivnostima koje su izvor istih. Slažete se da ćete nas odmah obavijestiti o bilo kakvim promjenama koje utječu na Vaše registracijske podatke. Dužni ste pobrinuti se da Vaši registracijski podaci budu ažurni. Svoje članstvo na ovoj mrežnoj stranici možete prekinuti u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti u razumnom roku putem stranice www.astrazeneca.com/general-enquiries. U svim komunikacijama morate jasno navesti svoje ime i prezime, korisničko ime (ako ga imate) i registracijske podatke (ako postoje) te naziv ove mrežne stranice.

Licencija za RSS kanale (RSS Feeds)
Pod uvjetom da se u svakom trenutku pridržavate ovih Uvjeta korištenja, dajemo Vam opozivu (u bilo kojem trenutku), neisključivu, osobnu, nekomercijalnu, globalnu, neprenosivu licenciju da bez naknade koristite i prikazujete na svojoj mrežnoj stranici i/ili da na drugi način uklopite u RSS kanal koji sami generirate bilo koji sadržaj koji dobijete od nas (što uključuje, ali nije ograničeno na naslove, aktivne poveznice, oznake izvora [source identifiers], poveznice za društveno označivanje [social bookmarking] i druge informacije, sadržaj ili materijale koje odaberete primati u sklopu korištenja RSS kanala društva AstraZeneca) zbog prijavljivanja na bilo koji RSS kanal društva AstraZeneca („sadržaj društva AstraZeneca“).

Ova licencija za RSS kanale ne smije se prenositi, zamijeniti, dodijeliti ni podlicencirati nijednoj trećoj strani. Sva prava koja nisu izričito navedena u ovoj Licenciji za RSS kanale u potpunosti zadržavamo mi, naše podružnice (definirane u nastavku) i naši davatelji licencija (ovisno o slučaju).

Licenija za RSS kanale ne daje Vam nikakvo pravo ni licenciju za korištenje bilo kojeg od naših žigova na Vašoj mrežnoj stranici ili drugdje.

Korištenje RSS kanala društva AstraZeneca
Ako namjeravate koristiti bilo koji RSS kanal društva AstraZeneca na svojoj mrežnoj stranici i/ili u sklopu nekog drugog RSS kanala, morate osigurati da se na mrežnoj stranici koja sadrži RSS kanal društva AstraZeneca nalazi jasna i funkcionalna poveznica i da svi posjetitelji Vaše mrežne stranice ili osobe koje su se pretplatile na bilo koji relevantan RSS kanal koji uključuje RSS kanal društva AstraZeneca budu svjesni da je RSS kanal društva AstraZeneca podložan ovoj Licenciji za RSS kanale. U svakom slučaju morate osigurati da je izvor sadržaja koji se nalazi na RSS kanalu društva AstraZeneca jasno označen rečenicom „Ovaj je sadržaj preuzet s mrežne stranice društva AstraZeneca UK Limited, koja se nalazi na adresi www.astrazeneca.com i pobrinuti se da se sve izjave o autorskom pravu zadrže u izvornom obliku.

Korištenjem RSS kanala društva AstraZeneca i/ili Sadržaja društva AstraZeneca, jamčite, tvrdite i obvezujete se osigurati da bilo koja stranica na kojoj objavljujete (ili dajete za objavu) bilo koji RSS kanal društva AstraZeneca ili bilo koji kanal koji generirate (ili omogućujete njegovo generiranje), a koji uključuje bilo koji RSS kanal društva AstraZeneca (ili njegov dio), neće okaljati naše ime, imidž i/ili ugled, a osobito da ne sadrži i da neće sadržavati nikakve materijale koji krše prava na intelektualno vlasništvo treće strane ili koje bi razumna osoba moga smatrati kršenjem našeg Standarda sadržaja (vidjeti gore).

Ne smijete sugerirati, bilo izravno ili neizravno, da mi podupiremo ili odobravamo bilo što što se pojavljuje na bilo kojoj mrežnoj stranici i/ili čini dio bilo kojeg RSS kanala koji uključuje RSS kanal društva AstraZeneca, uključujući (bez ograničenja) bilo koji Vaš sadržaj, sadržaj treće strane, bilo koji proizvod ili bilo koju pravnu osobu/entitet ili fizičku osobu. Nijednom korsniku Vaše mrežne stranice ili pretplatniku na bilo koji kanal za koji ste odgovorni ne smijete naplatiti za pristup cijelom ili bilo kojem dijelu RSS kanala društva AstraZeneca i/ili bilo kojem Sadržaju društva AstraZeneca. Nije Vam dopušteno preprodavati ni na neki drugi način komercijalizirati cijeli ili dio bilo kojeg RSS kanala društva AstraZeneca i/ili bilo kojeg sadržaja društva AstraZeneca.

Licencija za podcastove
Pod uvjetom da se u svakom trenutku pridržavate ovih Uvjeta korištenja, dajemo Vam opozivu (u bilo kojem trenutku), neisključivu, osobnu, nekomercijalnu, globalnu, neprenosivu licenciju da bez naknade s ove mrežne stranice preuzmete i koristite podcastove društva AstraZeneca. Ova licencija za podcastove ne smije se prenositi, zamijeniti, dodijeliti ni podlicencirati nijednoj trećoj strani. Sva prava koja nisu izričito navedena u ovoj Licenciji za podcastove u potpunosti zadržavamo mi, naše podružnice (definirane u nastavku) i naši davatelji licencija (ovisno o slučaju). Licencija za podcastove ne daje Vam nikakvo pravo ni licenciju za korištenje bilo kojeg od naših žigova.

Korištenje podcastova društva AstraZeneca
Podcastovi društva AstraZeneca namijenjeni su isključivo za Vašu osobnu, nekomercijalnu uporabu. Ne smijete umnožavati, reproducirati, ponovno objavljivati, postavljati, emitirati, prenositi, učiniti dostupnima javnosti, prodavati ili na neki drugi način koristiti ili komercijalizirati podcastove društva AstraZeneca. Ne smijete ni na koji način uređivati, mijenjati, prilagođavati podcastove društva AstraZeneca, unositi novi sadržaj u njih ni kombinirati podcastove društva AstraZeneca s drugim materijalima. Ne smijete preuzimati niti koristiti podcastove društva AstraZeneca za promoviranje, oglašavanje, podupiranje ili impliciranje bilo kakve veze između Vas (ili bilo koje treće strane) i nas, naših predstavnika ili zaposlenika ili bilo koje osobe koja je pridonijela podcastovima društva AstraZeneca. Ne smijete koristiti podcastove društva AstraZeneca ni na koji način koji bi mogao narušiti naš ugled ili ugled bilo koje od naših podružnica ili na bilo koji drugi način uzrokovati bilo kakav gubitak ili štetu za nas ili bilo koju podružnicu.

Odšteta
Obvezujete se da ćete u cijelosti i učinkovito obeštetiti nas i naše podružnice za sve gubitke, troškove (uključujući troškove pravnih postupaka i honorara), štetu, novčane iznose za nagodbe i sve druge dugove koji proizlaze iz ili u svezi s Vašim kršenjem Licencije za RSS kanale i/ili Licencije za podcastove.

Izjava o odricanju od odgovornosti
Iako smo poduzeli razumne mjere u izradi ove mrežne stranice, ne odgovaramo ni za koji postupak bilo koje osobe ili organizacije, neovisno o njihovu sjedištu, koji proizlazi, izravno ili drugačije, iz informacija koje su sadržane na ovoj mrežnoj stranici ili kojima se pristupa s nje, neovisno o tome pružamo li te informacije mi ili treća strana. Ništa na ovoj mrežnoj stranici ne smije se tumačiti kao davanje savjeta ili bilo kakvih preporuka te se na ovu mrežnu stranicu ne smije oslanjati pri donošenju bilo kakve odluke ili poduzimanju bilo kakve aktivnosti. Zbog neprestanog napretka i inovacija na području medicine, informacije na ovoj mrežnoj stranici možda neće uvijek biti posve ažurne i stoga se one daju u obliku u kakvom jesu („AS IS“) i kako su dostupne („AS AVAILABLE“).

NE DAJEMO NIKAKVA JAMSTVA, IZJAVE NI OBEĆANJA, BILO IZRIČITA ILI IMPLICITNA, O BILO KOJEM SADRŽAJU OVE MREŽNE STRANICE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PRAVODOBNOST, AŽURNOST, TOČNOST, CJELOVITOST ILI PRIKLADNOST TAKVOG SADRŽAJA ZA BILO KOJU ODREĐENU NAMJENU NITI DA ĆE REZULTATI POTENCIJALNO DOBIVENI KORIŠTENJEM OVE MREŽNE STRANICE BITI BEZ POGREŠAKA I POUZDANI.

Slažete se da informacije dobivene ili preuzete s ove mrežne stranice ili putem nje koristite na vlastitu odgovornost i rizik. Neke sudske nadležnosti ne dopuštaju isključivanje implicitnih jamstava, u kom slučaju gore navedeno neće vrijediti u takvim nadležnostima. Bilo kakve medicinske informacije na ovoj mrežnoj stranici nisu namijenjene kao zamjena za informirani medicinski savjet i ne možemo odgovoriti na neželjene poruke elektroničke pošte o osobnim zdravstvenim pitanjima. Informacije o proizvodima koji se spominju na ovoj mrežnoj stranici mogu se razlikovati od države do države. Bolesnici i zdravstveni radnici trebali bi zatražiti informacije koje odgovaraju njihovim državama od lokalnih medicinskih ustanova i regulatornih tijela. PRIJE PODUZIMANJA BILO KAKVIH MJERA, MORATE SE KONZULTIRATI S PRIKLADNO KVALIFICIRANIM ZDRAVSTVENIM RADNIKOM O BILO KAKVOM SPECIFIČNOM PROBLEMU ILI PITANJU KOJE JE OBUHVAĆENO BILO KOJIM INFORMACIJAMA NA OVOJ MREŽNOJ STRANICI.

Ništa na ovoj mrežnoj stranici na smije se smatrati pozivom na ulaganje ili neko drugo poslovanje dionicama, američkim depozitnim priznanicama (American depositary receipt, ADR) ili drugim vrijednosnicama društva AstraZeneca PLC. Stvarni rezultati i razvoj mogu se materijalno razlikovati od bilo kakvog predviđanja, mišljenja ili očekivanja izraženog na ovoj mrežnoj stranici te se dosadašnje kretanje cijena vrijednosnih papira ne smije uzimati kao pretkazatelj njihova kretanja u budućnosti.

Naša odgovornost
U opsegu u kojem to dopušta zakon, mi, drugi članovi naše grupacije (definirani u nastavku) i treće strane povezane s nama ovime izričito isključujemo:
• Sve zahtjeve, jamstva i druge uvjete koji bi inače mogli biti implicirani statutom, engleskim običajnim pravom (common law) ili pravom pravičnosti (law of equity); i
• Svaku odgovornost za bilo kakav izravan, neizravan ili posljedičan gubitak ili štetu koju uzrokuje bilo koji korisnik u svezi s našom mrežnom stranicom ili u svezi s njezinim korištenjem, nemogućnošću njezina korištenja ili rezultatima korištenja naše mrežne stranice, bilo koje s njome povezane mrežne stranice i bilo kakvih materijala objavljenih na noj, uključujući, bez ograničenja, bilo kakvu odgovornost za (i) gubitak dohotka ili prihoda, (ii) gubitak posla, (iii) gubitak profita li ugovora, (iv) gubitak očekivanih ušteda, (v) gubitak podataka, (iv) gubitak goodwilla, (vii) uzalud potrošene radne sate rukovodstva i zaposlenika, i (viii) bilo koji drugi gubitak ili štetu bilo koje vrste, neovisno o tome kako je nastala i je li uzrokovana deliktom (uključujući nemar), kršenjem ugovora ili drugačije, čak i ako je bila predvidljiva.
Ovo se ne odnosi na našu odgovornost za smrt ili osobnu ozljedu koja nastane zbog našeg nemara, niti našu odgovornost za pogrešno predstavljanje s ciljem prijevare ili pogrešno predstavljanje važnih činjenica, niti na bilo koju drugu odgovornost koja se ne može isključiti ili ograničiti prema primjenjivom pravu.

Ne jamčimo da će funkcije sadržane na ovoj mrežnoj stranici biti neprekinute ili bez pogrešaka, da će nepravilnosti biti korigirane niti da ova mrežna stranica ili poslužitelj koji je čini dostupnom ne sadrže računalne viruse.

Pravo na intelektualno vlasništvo
Pravo na intelektualno vlasništvo nad ovom mrežnom stranicom i materijalima objavljenima na njoj, uključujući, bez ograničenja, sve dokumente, datoteke, tekstove, slike, RSS kanale, audio zapise, podcastove, video zapise, upute za uporabu Flash priključaka, grafike, sredstva i kodove sadržane na mrežnoj stranici te opći 'izgled i dojam' ove mrežne stranice, pripada društvu AstraZeneca UK Limited, njegovim podružnicama ili našim vanjskim partnerima. Ta su djela diljem svijeta zaštićena zakonima o autorskom pravu i međunarodnim ugovorima. Sva takva prava su pridržana.

Dopušteno Vam je izraditi jednu kopiju te tiskati izvatke ili dokumente s ove mrežne stranice (osim bilo kojeg sadržaja u vlasništvu treće strane koji je izričito naveden kao takav) za nekomercijalnu uporabu, pod uvjetom da sve takve kopije ili tiskani primjerci zadrže sve izjave o autorskom pravu ili drugom vlasničkom pravu te sve izjave o odricanju od odgovornosti sadržane u njima. Nijedan naziv, logotip ili žig društva AstraZeneca ne smije se koristiti ni reproducirati bez našeg prethodnog dopuštenja u pisanu obliku. Mora uvijek biti navedeno da smo mi (i bilo koji izričito navedeni doprinositelji) autori materijala sadržanih na našoj stranici.

Osim na prethodno specifično naveden način, zabranjeno je na bilo koji način reproducirati dio ili cjelovit sadržaj ove mrežne stranice, što uključuje uokvirivanje (framing), stvaranje sadržaja koji se temelji na ovoj mrežnoj stranici ili njezinu sadržaju te uključivanje u druge mrežne stranice, elektroničke sustave za pretraživanje ili publikacije. Ne smijete koristiti nijedan dijagram, ilustraciju, fotografiju, video ili audio zapis ni bilo koju drugu grafiku bez pripadajućeg teksta. Poveznice na ovu mrežnu stranicu ne smiju se uključivati ni na koju drugu mrežnu stranicu bez našeg prethodnog dopuštenja u pisanu obliku.
Ne možemo jamčiti da imate bilo kakvo pravo na korištenje sadržaja u vlasništvu treće strane koji je dostupan na ovoj mrežnoj stranici te morate dobiti odobrenje treće strane koja je vlasnik tog sadržaja prije nego što ga upotrijebite ili preuzmete. Sadržaj koji je zaštićen autorskim pravom ne smije se mijenjati te se ne smije mijenjati nijedna izjava o autorskom doprinosu ili autorskom pravu koja se pojavljuje na takvom sadržaju ako se za to prethodno ne pribave odgovarajuće suglasnosti.
Osim prethodno navedenog ograničenog dopuštenja, ništa na ovoj mrežnoj stranici ne smije se tumačiti kao davanje bilo kakvog drugog prava ili licencije.
Svi nazivi proizvoda navedeni na ovoj mrežnoj stranici žigovi su društva AstraZeneca UK Limited ili njezinih podružnica, osim onih za koje je navedeno da su u vlasništvu drugih trgovačkih društava, a sva prava su pridržana.

Pravo na korištenje informacija koje ustupi korisnik
U slučaju da pošaljete bilo kakav materijal radi njegova uključivanja na ovu mrežnu stranicu (uključujući, bez ograničenja, osobne podatke, praktično znanje i vještine (know-how), komentare, ideje, pitanja, tehnike, sažetke ili slično), slažete se s time (i) da takav materijal nije povjerljiv, (ii) da takav materijal nije zaštićen pravom vlasništva i (iii) da nam dajete neopozivu, globalnu, trajnu, neisključivu licenciju da bez naknade koristimo, proslijedimo, kopiramo, izmijenimo, prilagodimo, javno prikažemo i prevedemo sav ili bilo koji dio takvog materijala za bilo koju svrhu, bez ograničenja. Zadržavamo pravo da isključivo prema vlastitu nahođenju uklonimo ili izbrišemo, bez prethodne najave, sav materijal koji nam pošaljete radi uključivanja na ovu mrežnu stranicu. Također imamo pravo otkriti Vaš identitet bilo kojoj trećoj strani koja tvrdi da bilo koji takav materijal koji ste na našoj mrežnoj stranici objavili Vi predstavlja kršenje njihovih prava na intelektualno vlasništvo ili njihovo pravo na privatnost. Sve informacije o Vama obrađujemo u skladu s Politikom zaštite osobnih podataka.

Virusi, hakerski napadi i drugi prekršaji
Ne smijete zlorabiti našu mrežnu stranicu svjesnim uvođenjem virusa, trojanskih konja, crva, logičkih bombi ili drugog materijala koji je zloćudan ili štetan za tehnologiju. Ne smijete pokušati neovlašteno pristupiti našoj mrežnoj stranici, poslužitelju na kojem se ona nalazi niti bilo kojem poslužitelju, računalu ili bazi podataka povezanoj s našom mrežnom stranicom. Ne smijete napadati našu mrežnu stranicu u vidu uskraćivanja usluge (denial-of-service [DoS] ili distributed denial-of-service [DDoS]).

Kršenjem ove odredbe činite kazneno djelo prema zakonu o zlouporabi računala Computer Misuse Act iz 1990. godine. Prijavit ćemo svako takvo kršenje relevantnim tijelima nadležnima za provođenje zakona i otkriti im Vaš identitet. U slučaju takvog kršenja, Vaše pravo na korištenje naše mrežne stranice odmah će prestati.

Nećemo snositi odgovornost ni za kakav gubitak ili štetu nastalu zbog DDoS napadaja, virusa ili drugih tehnološki štetnih materijala koji bi mogao zaraziti Vašu računalnu opremu, računalne programe, podatke ili drugi materijal u Vašem vlasništvu uslijed Vašeg korištenja naše mrežne stranice ili preuzimanja bilo kakvog materijala objavljenog na njoj ili bilo kojoj mrežnoj stranici povezanoj s njom. U skladu s dobrom računalnom praksom, preporučuje se da provjerite sve materijale i/ili sadržaj kojem pristupate i/ili koji preuzimate s ove mrežne stranice korištenjem komercijalno dostupnog i ažuriranog antivirusnog softvera.

Povezivanje s ovom mrežnom stranicom
Ne smijete dati poveznicu na ovu mrežnu stranicu ako prethodno niste pribavili našu pisanu suglasnost. Nakon dobivanja takve suglasnosti, svaka takva poveznica mora biti predstavljena na način koji je pošten, zakonit i koji ne šteti našem ugledu niti ga iskorištava. Ne smijete postaviti poveznicu na način koji sugerira bilo kakav oblik udruženja, odobrenja ili potpore s naše strane ako ona ne postoji. Ne smijete postaviti poveznicu ni s jedne stranice koja nije u Vašem vlasništvu.

Naša mrežna stranica ne smije biti uokvirena ni na kojoj drugoj mrežnoj stranici. Zadržavamo pravo da povučemo suglasnost za povezivanje bez prethodne obavijesti. Mrežna stranica na koju se poveznica postavlja mora biti u skladu sa svim aspektima ove Pravne izjave.

Mrežne stranice i sadržaj trećih strana
Ova mrežna stranica može uključivati sadržaj u vlasništvu treće strane (npr. članke, zbirke slika, podatkovne kanale [data feeds] ili sažetke), a može uključivati i hipertekstualne poveznice na mrežne stranice u vlasništvu trećih strana. Takav sadržaj i poveznice trećih strana pružamo kao uslugu našim korisnicima. Poveznice služe isključivo za Vašu informaciju. Nemamo kontrolu ni nad kojim mrežnim stranicama u vlasništvu trećih strana niti sadržaj koji se spominje, kojem se pristupa ili koji je dostupan na toj mrežnoj stranici i stoga ne podupiremo, ne sponzoriramo, ne preporučujemo ili na bilo koji drugi način prihvaćamo bilo kakvu odgovornost za takve mrežne stranice. Osobito ne prihvaćamo bilo kakvu odgovornost koja proizlazi ili bilo kakve optužbe da bilo koji sadržaj u vlasništvu treće strane (bilo da je objavljen na ovoj ili nekoj drugoj mrežnoj stranici) krši pravo na intelektualno vlasništvo bilo koje osobe, kao ni bilo kakvu odgovornost koja proizlazi iz bilo koje informacije ili mišljenja sadržanog na takvoj mrežnoj stranici ili sadržaju treće strane.

Promjene na ovoj mrežnoj stranici
Zadržavamo pravo da promijenimo bilo koji dio ove mrežne stranice ili ove Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti. Bilo kakve izmjene ovih Uvjeta korištenja stupit će na snagu pri Vašem sljedećem pristupu ovoj mrežnoj stranici. Od Vas se očekuje da povremeno pregledate ove Uvjete korištenja kako biste uočili bilo kakve izmjene, jer će one biti obvezujuće za Vas. Bez obzira na prethodno navedeno, nećemo biti dužni održavati ovu mrežnu stranicu ažurnom. Ako se pokaže potreba, možemo suspendirati pristup ovoj mrežnoj stranici ili je zatvoriti na neograničeno vrijeme.

Kodeks farmaceutske promidžbene prakse organizacije IFPMA
Sav promotivni materijal na ovoj mrežnoj stranici izrađen je u s
kladu s Kodeksom farmaceutske promidžbene prakse Međunarodnog saveza farmaceutskih proizvođača i udruga (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, IFPMA). Korištenjem ove mrežne stranice slažete se da ćete se sa svim pitanjima koja Vas možda zabrinjavaju u svezi sa sadržajem prvo obratiti nama. Zatim, ako ne budete zadovoljni našim odgovorom, možete poslati pritužbu organizaciji IFPMA (Ženeva, Švicarska). Sve pritužbe koje se odnose na promidžbeni sadržaj specifičan za određenu državu mogu se umjesto toga poslati udruzi farmaceutskih proizvođača u toj državi.

Sudska nadležnost i mjerodavno pravo
Engleski sudovi imat će isključivu nadležnost nad bilo kojim zahtjevom koji proizađe iz ili u svezi s posjetom našoj mrežnoj stranici, iako zadržavamo pravo da pravni postupak protiv Vas zbog kršenja ovih uvjeta pokrenemo u državi u kojoj prebivate ili bilo kojoj drugoj relevantnoj državi. Ovi Uvjeti korištenja podložni su engleskom pravu.

Kako nas možete kontaktirati
Možete nas kontaktirati slanjem poruke društvu AstraZeneca putem adrese www.astrazeneca.com/general-enquiries

Izrazi „AstraZeneca“ i „grupacija“ odnose se na društvo AstraZeneca UK Limited i njegove podružnice. U ovim Uvjetima korištenja, „podružnice“ označava bilo koju korporaciju ili drugi poslovni entitet koji u određenom trenutku kontrolira društvo AstraZeneca UK Limited, koji se nalazi pod kontrolom tog društva ili koje je pod zajedničkom kontrolom s društvom AstraZeneca UK Limited. Za potrebe ove definicije, izraz „kontrola“ znači izravno ili neizravno vlasništvo nad (i) pedeset posto (50%) ili više vrijednosnih papira s glasačkim pravom ili interesa s glasačkim pravom u takvoj korporaciji ili drugom entitetu; ili (ii) pedeset posto (50%) ili više interesa u dobiti ili prihodu u slučaju poslovnog entiteta koji nije korporacija; ili (iii) u slučaju partnerstva, bilo koji drugi usporedivi interes u generalnom partneru.